sl1 sl2 sl3 sl4

Форма входу

Контакти Служби у справах дітей Рівненського міськвиконкому

  • Адреса: м. Рівне, вул. Поштова, 2.
  • Електронна адреса: nepovnolitni@ukr.net
  • Відділ правового та соціального захисту дітей: 63-62-92.
  • Відділ опіки та піклування: 63-41-66.

Пошук

Зараз на сайті

На сайті один гість та відсутні користувачі

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ РІВНЕНСЬКОГО ЛІЦЕЮ №8

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

РІВНЕНСЬКОГО ЛІЦЕЮ №8

 

  1. 1.     Загальні положення

          Згідно зі ст.53 «Права та обов`язки здобувачів освіти» Закону України «Про освіту» здобувачі освіти мають право на:

          - якісні освітні послуги;

          -справедливе та об’єктивне оцінювання результатів освітньої діяльності;

          - відзначення успіхів своєї діяльності;

          - свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

          - індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладу освіти і запропонованих ним освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

          - безпечні та нешкідливі умови навчання;

          - повагу людської гідності.

 

Здобувачі освіти зобов’язані:

          - виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягати результатів навчання, передбачених держстандартом відповідного рівня;

           - поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

          - відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я та довкілля;

          - дотримуватися правил внутрішнього розпорядку закладу.

          Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу.

          Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

 

  1. Загальні правила поведінки здобувачів освіти у закладі

          Правила поведінки здобувачів освіти у ліцеї (далі-Правила) базуються на законах України, наказах Міністерства освіти і науки України, відповідних рішеннях органів місцевого самоврядування та Статуті закладу.  

         2. Здобувачі освіти:

         2.1. Приходять до закладу за 10-15 хвилин до початку занять. При вході у приміщення  дотримуються правил ввічливості, залишають у гардеробі верхній одяг, займають свої робочі місця згідно з розкладом занять.

         2.2. Мають необхідні навчальні приладдя, книги, зошити, а також виконані домашні завдання з предметів відповідно до розкладу  уроків.

         2.3. Не приносять на територію закладу та у його приміщень з будь-якою метою і не використовують будь-яким способом зброю, вибухові або вогненебезпечні предмети та речовини; спиртні й слабоалкогольні напої чи енергетики, цигарки, наркотичні та інші психотропні речовини й отрути, газові балончики тощо.

         2.4. Під час освітнього процесу можуть йти  лише з дозволу класного керівника, заступника директора  чи медичної сестри. Класний керівник зобов’язаний повідомити батьків учня.

         2.5. У разі пропуску занять надають класному керівнику довідку з медичної установи або записку від батьків (осіб, що їх замінюють) про причину відсутності на заняттях.

         2.6. Дбайливо ставляться до шкільного майна та обладнання.

         2.7. Не можуть брати без дозволу чужі речі. До тих, які привласнили чужі речі, можуть бути застосовані дисциплінарні стягнення (постановка на внутрішньошкільний облік, повідомлення дільничого міліціонера чи представників ювенальної превенції).

         2.8. У разі навмисного спричинення збитку шкільному або чийомусь майну батьки здобувачів освіти, які його заподіяли, несуть матеріальну відповідальність.

 

3. Правила поведінки під час освітнього процесу.

        3. Здобувачі освіти:

        3.1. При вході вчителя у клас встають на знак вітання.

        3.2. Не запізнюються на уроки без поважних причин.

        3.3. Не виходять з класу під час уроку без дозволу вчителя.

        3.4. Знають і дотримуються правил безпеки життєдіяльності як під час уроків, так і після їх закінчення.

        3.5. Впродовж уроку:

        - не відволікаються і не відволікають інших сторонніми розмовами, іграми та іншими справами, що не передбачені планом проведення заняття;

        - не переміщуються по кабінету без дозволу учителя;

        - не вживають їжу та напої;

        - не користуються мобільними телефонами та іншими гаджетами, якщо це не передбачено для виконання освітніх завдань.

        3.6. Є присутніми на усіх позаурочних освітніх заходах, передбачених планом організації освітньої діяльності.

         3.7. Можуть користуватися бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу;

          3.8. Мають доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

          3.9. Мають право на інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення;

        3.10. У разі проведення заходу поза межами школи проходять цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності і дотримуються визначених правил. Починаючи з 9-го класу, ознайомлення з правилами безпеки підтверджують особистим підписом у відповідних інструктажах.

 

 

4. Правила поведінки на перервах і після закінчення занять.

         4.1. Час перерви – особистий час кожного учня. Він може використовувати його на власний розсуд, не порушуючи права інших.

         4.2. Під час перерви здобувачі освіти можуть вільно переміщатися у закладі, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися згідно з правилами безпеки життєдіяльності.

         4.3. Під час перерви здобувачі освіти:

          - виконують обов’язки чергового учня по класу;

          - дотримуються вимог чергових учнів та вчителів;

          - на прохання вчителя за згодою допомагають готувати клас до наступного уроку;

           - дотримуються вимог безпеки життєдіяльності.

        4.4. Після закінчення занять здобувачі освіти одягають верхній одяг і залишають приміщення школи, дотримуючись правил безпечної поведінки, не знаходяться в приміщенні після закінчення освітнього процесу без дозволу учителів.

5. Поведінка здобувачів освіти в їдальні

         5.1. Під час обіду здобувачі освіти:

        - дотримуються добросусідських взаємин і поводяться пристойно;

        - шанобливо ставляться до працівників їдальні;

        - приходять в їдальню після закінчення уроку у визначений час;

        - не  розмовляють під час обіду, у випадку необхідності розмовляють неголосно, щоб не турбувати тих, хто  поряд;

       - дотримуються правил особистої гігієни.

       5.2. Здобувачі освіти дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

       5.3. Здобувачі освіти не приходять в їдальню у верхньому одязі.

 

6. Правила дотримання міжособистісних стосунків у шкільному середовищі.

       6.1. Здобувачі освіти мають право:

      - на захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

      - на отримання соціальних і психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);

 - у коректній формі обстоювати свої погляди і  переконання при обговоренні різних суперечливих і неоднозначних питань.

     6.2. Здобувачі освіти мають бути ввічливими у спілкуванні з педагогами та працівниками закладу, батьками інших учнів, з іншими здобувачами освіти.

     6.3. Здобувачі освіти закладу виявляють повагу до старших, піклуються про молодших, не вживають лайливих виразів і непристойних жестів. Здобувачі освіти й педагоги звертаються один до одного шанобливо.

     6.4. Будь-який психологічний тиск (залякування, знущання, цькування, висміювання та приниження), застосування фізичної сили у стосунках з іншими учасниками освітнього процесу є неприпустимими формами поведінки.

     6.5. Здобувачі освіти зобов’язані повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогів, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

 

7. Правила поведінки здобувачів освіти під час екскурсій

      7.1. Під час пересування до місця перебування та назад дотримуються правил дорожнього руху, не виходять  на проїжджу частину.

      7.2. Без дозволу керівника групи не залишають місця перебування.

      7.3. У разі поганого самопочуття негайно повідомляють керівника групи.

      7.4. Дотримуються правил пристойної поведінки та виконувати розпорядження керівника групи.

       7.5. Дотримуватися правил протипожежної безпеки.

       7.6. Не торкаються незнайомих предметів, які можуть бути вибухонебезпечними.

        7.7. Паління та вживання алкогольних напоїв заборонені.

 

8. Рекомендації до зовнішнього вигляду здобувачів освіти

       8.1. До школи здобувачі освіти приходять в зручному одязі, що відповідає нормам етики. Перевага надається діловому стилю.    

       8.2. Знаходитися у приміщенні у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється. 

       8.3. На уроках фізичної культури здобувачі освіти мають бути у спортивному одязі та спортивному взутті.

       8.4. Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.

       8.5. На уроках трудового навчання  повинні мати робочу форму.

       8.6. Під час проведення занять з предмета «Захист України» для учнів рекомендована військова форма (форма військових формувань України без знаків розрізнення).

        8.7. На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковій формі.

 

9.Прикінцеві положення

        9.1. У випадку порушення правил поведінки здобувачами освіти до них можуть бути вжиті такі дисциплінарні заходи:

       - усне зауваження;

       - письмове або телефонне звернення до батьків;

       - постановка на внутрішньошкільний облік;

       - виклик учня з батьками до представників адміністрації закладу.

        9.2. У випадку грубих або систематичних порушень правил поведінки для проведення профілактичних заходів з порушниками можуть залучатися представники органів ювенальної превенції Національної поліції України.