sl1 sl2 sl3 sl4

Форма входу

Контакти Служби у справах дітей Рівненського міськвиконкому

 • Адреса: м. Рівне, вул. Поштова, 2.
 • Електронна адреса: nepovnolitni@ukr.net
 • Відділ правового та соціального захисту дітей: 63-62-92.
 • Відділ опіки та піклування: 63-41-66.

Пошук

Зараз на сайті

На сайті 15 гостей та відсутні користувачі

Досвід

Виховання естетично ціннісного ставлення до оточуючого світу засобами танцювального мистецтва

         Серед сучасних хореографічних напрямків чільне місце належить бальному танцю. Його історія дуже давня, тому стрімкий розвиток суспільства зумовлює певні видозміни у світі мистецтва, одним із факторів живучості бального танцю як хореографічного виду.

         Зважаючи на те, що бальний танець – чудова форма дозвілля, відпочинку, спілкування, здоров’я, у навчальних закладах складаються певні традиції прилучення школярів різного віку до участі у танцювальних колективах.

         Із 2005 року у Рівненській ЗОШ І-ІІІ ст. №8 працює танцювальний колектив спортивного бального танцю «Лінія», який із квітня 2009 року має звання «зразковий».  

         Впродовж останніх років колектив системно працює над реалізацією проблеми «Естетично ціннісне формування особистості школяра засобами танцювального мистецтва».

 

Практична значущість

         Досвід творчо-сценічної діяльності зразкового ансамблю спортивного бального танцю «Лінія»  є суттєвим доповненням естетизації змісту навчально-виховного процесу закладу  Всеукраїнського  рівня, який  працює  над  питанням «Формування естетично ціннісного ставлення школяра до  оточуючого світу  в умовах реалізації моделі школи естетичної  культури», а також сприятиме самореалізації кожного окремо взятого члена творчого колективу, виховання у нього рис працездатності, організованості на  прекрасне  та розвитку естетичного чуття.

 

Провідна ідея досвіду

     Різновіковий склад творчого колективу та різноаспектна танцювальна програма сприяє належній пропаганді мистецтва сучасного танцю, а також орієнтує учнівсько-батьківський колектив на спільну участь у колективних творчих справах естетичного змісту, пропагує змістовне дозвілля сучасного учня.

 

Інноваційна значущість

         Авторські постановки танцювальних композицій, вироблена система проведення традиційних танцювальних заходів, участь колективу у міських фестивально-конкурсних програмах та міжнародних танцювальних конкурсах не тальки забезпечують долучення учнів молодшого, середнього та старшого шкільного віку до світу сучасного спортивного бального танцю, а й формують полікультурну особистість, здатну сприймати естетичну довершеність світу танцю і пропагувати загальновідомі види танцювального мистецтва у власній інтерпретації.

 

Зміст досвіду

 

         Сучасне шкільне середовище на одне із чільних місць ставить художньо-естетичний розвиток дитини не тільки під час традиційних шкільних занять, а й в позаурочний час.

         Тому, створюючи зразковий ансамбль спортивного бального танцю «Лінія», ставили перед собою завдання розвивати у юних танцюристів не тільки природну грацію, пластику рухів та гарну фізичну підготовку.

         Одне із чільних місць відводилося вихованню почуття міри, гідної культури поведінки, доброзичливості, уваги до співрозмовника, стильному зовнішньому вигляду, загалом – любові до краси в оточуючому світі.

         Метою роботи зразкового ансамблю спортивного бального танцю «Лінія» є популяризація спортивного бального танцю як форми художньо-естетичного та спортивно-фізичного самовираження особистості, виховання в дітей цілісного та емоційного сприйняття танцю, допомагає зрозуміти красу як естетичну категорію загалом.

      Оскільки заклад, на базі якого функціонує колектив, має статус експериментального Всеукраїнського рівня і цікавиться питаннями естетизації навчально-виховного процесу, то зміст танцювальних постановок ансамблю «Лінія» зводиться до створення високоякісних художніх постановок, демонстрації довершеного втілення танцювального образу. Відповідно до сказаного, завдання керівника колективу у системі навчально-виховного процесу закладу зводиться до формування таких компетентностей кожного члена колективу:

         Творча:

забезпечує формування креативних здібностей вихованців у процесі оволодіння хореографічним мистецтвом, розвиток естетичних смаків, манер, стилю та культури поведінки.

           Пізнавальна:

забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, які стосуються спортивного бального танцю, його історії та походження, розвитку у різних часових вимірах.

           Соціальна:

сприяє вихованню дбайливого ставлення до надбань світової культури та мистецтва, духовних та моральних цінностей рідного краю, народної національної свідомості, самореалізації в соціумі, професійного самовизнання.

          Практична:

сприяє оволодінню навичками спортивного бального танцю, навичками сценічного виступу, акторської майстерності, танцювальної імпровізації.

 

Крім того, художньо-творча діяльність керівника колективу вимагає реалізації таких виховних принципів:

 • фізично – спортивного виховання;
 • художньо - естетичного виховання;
 • творчого виховання;
 • індивідуального підходу;
 • практичного спрямування;
 • концептуального підходу до сценічної хореографії, що полягає у різноманітності індивідуальних виконавських манер.

 

Зміст методичної діяльності керівника танцювального колективу зводиться до наступних акцентів:

 • танцювальні заняття проводяться у комбінованій формі. На заняттях діти мають змогу прослухати теоретичний матеріал,  побачити приклад виконання танцювальних рухів та відпрацювати отримані знання на практиці;
 • на теоретичних заняттях учнями вивчається історія походження спортивного бального танцю, вплив світових традицій на його розвиток та вдосконалення, ознайомлення із музичною грамотою та аналіз музичного супроводу того чи іншого танцю.

 

Практичні заняття присвячуються вивченню схем танцювальних рухів, відпрацюванню технології виконання рухів та комбінацій сольно і в парах, а також  вивченню елементів танцювальної імпровізації.

Постановчі заняття у програмі передбачають вивчення рухів та комбінацій, потрібних для постановки сценічних номерів, відпрацювання акторської майстерності.

У практиці роботи керівника – залучення учнів до відеоперегляду кращих зразків танцювального світу: відеовиступи чемпіонів, перегляду національних та міжнародних спектаклів та проектів.

Кінець кожного навчального семестру знаменуються проведенням відкритих занять для батьків, що є підсумком роботи групи і демонстрацією набутих знань.

Керівник ансамблю та його члени  стали ініціаторами проведення традиційного щорічного звітного концерту до Міжнародного дня танцю (із 2009 року) . На сьогодні колектив провів вже 5 таких заходів на базі міських Палаців культури «Хімік» та «Текстильник». Кожен із концертів мав спеціальну танцювальну тематику. До проведення заходів постійно залучаються міські благодійні фонди. Крім того, у творчому репертуарі ансамблю – організація першої в Рівному благодійної вечірки «Шоу – латино»  у кіноцентрі «Ера» та ТРУ «Екватор».

Номери, представлені членами танцювального колективу закладу на вказаних заходах естетично - культурологічної тематики, – зразки свіжого струменю у плані естетичного виховання підлітків.

Крім концертної діяльності, члени зразкового ансамблю спортивно бального танцю «Лінія» впродовж останніх чотирьох років презентують танцювальні програми у міській дитячій телепередачі «Небесна колискова» на місцевому телеканалі «Сфера-TV», а також допомагають у організації благодійних акцій та концертів Благодійного фонду «Небесна колискова».

Діяльність такого плану – приклад організації колективної творчої справи ансамблю. Зважаючи на експериментальну діяльність закладу, у якому працює художній колектив, бачимо реалізацію принципу, коли особистість дитини окреслюється не ізольовано, а у взаємодії із іншими соціальними інституціями.

 

 

 Оскільки реалізація спільних проектів у дитячій телепередачі «Небесна колискова» дає можливість говорити про те, що підвищується увага до дитини з боку батьків (підготовка до зйомок, костюми, час на репетиції тощо), маємо підстави говорити про методику колективного творчого виховання. І роль керівника творчого колективу у такому  аспекті  зводиться не тільки до педагогічного вирішення проблеми, а й до уміння реалізувати її у ситуації педагогічної взаємодії. Сучасні підходи до організації колективної творчої справи полягають у залученні до обраного виду занять членів художнього колективу таким чином, щоб кінцевою метою діяльності стало спільне вироблене дітьми і дорослими бажання отримати оптимальний кінцевий результат.

         Під час колективної творчої справи, яку презентують члени зразкового ансамблю спортивного бального танцю «Лінія» найбільше враховуються інтереси дітей, а тому вони не відчувають «тиску» виховних завдань, а батьки, долучені керівником ансамблю до КТС, бачать «трансльований» позитивний образ власної дитини.

         Зміст суті реалізації КТС зразкового ансамблю спортивного бального танцю «Лінія» можна передати такою схемою:

 

 

 

Педагогічний проект завершеної КТС стає очевидним, оскільки повсякденне життя із його складностями і суперечностями часто позбавляє дорослих повногранно бачити власну дитину.

У матеріалах про діяльність зразкового ансамблю спортивно бального танцю «Лінія» вміщено інформацію про співпрацю із телепрограмою «Небесна колискова» («Сфера-TV»).

Соціальна значимість діяльності зразкового ансамблю спортивного бального танцю «Лінія» зводиться до такої тези:

      діти, які є членами колективу і пропагують сучасне мистецтво танцю, у міру своєї постійної зайнятості (навчальна і танцювальна діяльність) підтверджують думку відомого вітчизняного педагога К.Ушинського: «Хочеш, щоб дитина була щасливою, навчи її працювати».