sl1 sl2 sl3 sl4

Форма входу

Пошук

Зараз на сайті

На сайті 37 гостей та відсутні користувачі

Оздоровлення 2019

Оздоровлення 2019

     РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

(18 сесія, 7 скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 15 грудня 2017 року                                                                              № 3679

  

Про затвердження Міської програми

відпочинку та оздоровлення

дітей на 2018 – 2022 роки

          На підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», з метою створення належних умов для відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, на період 2018 – 2022 роки, Рівненська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Міську програму відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 – 2022 роки (далі – Програма), що додається.

          2. Управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту (С. Шевчуку) здійснювати координацію роботи, пов'язаної з виконанням Програми.

3. Доручити управлінням та відділам Виконавчого комітету Рівненської  міської ради, причетним до реалізації Програми, забезпечувати виконання заходів  цієї Програми  та передбачати кошти на їх реалізацію у відповідних бюджетах, подаючи  щопівроку до 5 травня та до 10 листопада Управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту інформацію про виконання Програми для узагальнення.

4. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю; постійній комісії з питань науки, освіти, культури, духовного відродження, молоді, спорту, зв'язків з громадськими об'єднаннями та засобами масової інформації; постійній комісії з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства та соціального захисту населення і секретарю міської ради С. Паладійчуку, а організацію його виконання - заступнику міського голови Г. Кульчинській. 

Міський голова                                                           В. Хомко

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рівненської

міської ради

15.12.2017 № 3679

 

 МІСЬКА ПРОГРАМА

ВІДПОЧИНКУ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ НА 2018 – 2022 РОКИ 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

         Турбота про стан здоров’я дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління. Поліпшення стану здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил, створення умов для продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей забезпечується шляхом організації оздоровлення та відпочинку дітей.

Вплив постійно діючих факторів ризику, в тому числі стресові перевантаження, зокрема, у шкільному віці, призводять до порушення механізму саморегуляції фізіологічних функцій і сприяють розвитку у дітей хронічних захворювань.

         Тому збереження здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил шляхом організації якісного, повноцінного оздоровлення та відпочинку є важливим напрямком державної політики на сучасному етапі.

         Залишається високим рівень інвалідності серед дітей, що є одним з найбільш несприятливих явищ у комплексі характеристик стану здоров’я та соціального благополуччя населення. Не вдається уникнути тенденції до зростання кількості дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

         Стан здоров'я дітей — один з найважливіших показників рівня соціально-економічного розвитку суспільства, тому особливого значення набуває організація ефективного оздоровлення та відпочинку підростаючого покоління.

         Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою України, проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й  громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права. Одним із найважливіших стратегічних завдань нашої держави щодо забезпечення соціального захисту дитинства є реалізація їхнього права на оздоровлення та відпочинок.

Програма створена для вирішення такої проблеми, як створення сприятливих умов та реалізація права на якісне оздоровлення і відпочинок дітей.

2. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

         Метою Програми є створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шляхом належної організації оздоровлення і відпочинку.

Основні завдання Програми:

          1) підвищення рівня та якості послуг у сфері відпочинку і оздоровлення дітей;

          2) удосконалення нормативно-правової бази, щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей;

          3) збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;

          4) удосконалення мережі дитячих оздоровчих закладів;

          5) поліпшення матеріально-технічного, науково-методичного забезпечення діяльності дитячих оздоровчих закладів;

          6) створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

          7) створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медико‑оздоровчих, іноваційних проектів відпочинку та оздоровлення дітей;

          8) здійснення заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я дітей, шляхом організації оздоровлення та відпочинку.

 3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

         Видатки, пов'язані з відпочинком та оздоровленням дітей, здійснюються за рахунок  коштів державного, обласного, міського бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, професійних спілок, позабюджетних фондів, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, коштів батьків та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

4. ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми дасть змогу:

1) збільшити кількість дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;

2) збільшити кількість наданих послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

3) сприяти збереженню і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

4) зміцнити матеріально-технічну базу діючих дитячих оздоровчих закладів та збільшити їх кількість, зокрема, спеціалізованих і профільних оздоровчих закладів;

5) урізноманітнити та підвищити якість оздоровчих послуг;

6) забезпечити високий рівень кадрового забезпечення та фахової підготовки працівників оздоровчих закладів;

7) створити оптимальні умови для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. 

5. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

5.1. Нормативно-правове забезпечення організації відпочинку та оздоровлення дітей

пор.

Найменування заходу

Термін виконання

 Виконавці

1

 

Створити Координаційну раду з питань літнього відпочинку та оздоровлення

Травень 2018 року

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту

2

Перевірка  стану готовності  Комунального  підприємства  “Дитячий  санаторно-оздоровчий  комплекс „Електронік – Рівне” до  проведення оздоровлення та відпочинку дітей

2018 – 2022 роки

Управління освіти, Комунальне  підприємство  “Дитячий  санаторно-оздоровчий  комплекс „Електронік– Рівне”

 

 5.2. Забезпечення підтримки організації відпочинку та оздоровлення дітей виконавчими органами влади

пор.

Найменування заходу

Термін виконання

Виконавці

1

Забезпечувати  оздоровленням  та відпочинком  дітей, які потребують

особливої соціальної уваги та підтримки: дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей осіб,

визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального

захисту”; дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції; дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; дітей, зареєстро-

ваних, як внутрішньо переміщені особи; дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення;

дітей, з інших регіонів України, які потребують особливої  соціальної уваги та підтримки, що опинилися в складних життєвих обставинах; рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; дітей, взятих на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах; дітей-інвалідів; дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи; дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха,  техногенних аварій, катастроф; дітей з багатодітних сімей; дітей з малозабезпечених сімей; дітей, батьки  яких загинули від нещасних випадків на виробництві  або під час виконання службових обов'язків; дітей, які

перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій; дітей – учасників

дитячих творчих колективів та спортивних команд; дітей, які потребують особливих

умов для оздоровлення; дітей з

особливими  фізичними та психічними

потребами, які не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, потребують індивідуального догляду та створення спеціальних умов

2018 – 2022 роки

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту;

Управління освіти; Управління охорони

здоров’я; Управління праці та соціального захисту населення

2

Здійснювати підбір дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки відповідно до наказів Управління  у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації

2018 – 2022 роки

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту

 

3

Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу  серед населення міста щодо оздоровлення дітей, що постраждали  від Чорнобильської катастрофи, та сприяти у належному оздоровленні дітей, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

2018 – 2022 роки

Управління праці та соціального захисту населення

4

Сприяти організації відпочинку дітей-переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських конкурсів, фестивалів

2018 – 2022 роки

Управління культури і туризму

5

Забезпечувати участь творчо обдарованих дітей, дитячих художніх колективів у міжнародних, всеукраїнських фестивалях, оглядах, конкурсах з передбаченою програмою відпочинку

2018 – 2022 роки

Управління культури і туризму

6

Забезпечувати  оздоровленням та відпочинком  переможців ІІІ та ІV етапів всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, конкурсу захисту робіт учнів Малої академії наук, переможців всеукраїнських та обласних спортивних змагань

2018 – 2022 роки

Управління освіти

7

Забезпечувати путівками на оздоровлення осіб за місцем навчання

2018 – 2022 роки

Управління освіти

8

Здійснювати заходи щодо організації під час літніх канікул у закладах освіти оздоровчих таборів з денним  перебуванням та харчуванням дітей

2018 – 2022 роки

Управління освіти

 

9

Організовувати оздоровлення та відпочинок  дітей   у дошкільних навчальних закладах у літній період

2018 – 2022 роки

Управління освіти

10

Організовувати  роботу  таборів праці та  відпочинку, наметових таборів на  базі загальноосвітніх та  позашкільних навчальних закладів

2018 – 2022 роки

Управління освіти

 

  11

Організовувати мовні та профільні загони в таборах відпочинку з денним перебуванням

2018 – 2022 роки

Управління освіти

 

12

Забезпечувати відпочинком у таборах  з денним перебуванням дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, безпритульних та бездоглядних дітей

2018 – 2022 роки

Управління освіти

 

13

Забезпечувати постійний контроль за станом оперативної обстановки в місцях оздоровлення дітей та своєчасно реагувати на її негативні зміни, визначити відповідальних за здійснення цієї роботи з числа керівників органів та підрозділів

внутрішніх справ

2018 – 2022 роки

Рівненський відділ поліції Головного

управління Національної поліції

в Рівненській області (далі – Рівненський відділ поліції ГУ НП в Рівненській області)

14

Забезпечувати належний правопорядок, своєчасно попереджувати конфліктні ситуації між відпочиваючими та місцевою молоддю, не допускати виникнення групових порушень громадського порядку

2018 – 2022 роки

Рівненський відділ поліції ГУ НП в Рівненській області

15

Спільно з представниками місцевих органів влади, адміністраціями оздоровчих закладів, здійснювати контроль за дотриманням правопорядку у місцях масового відпочинку на території оздоровчих закладів

2018 – 2022 роки

Рівненський відділ поліції ГУ НП в Рівненській області

16

Здійснювати заходи, спрямовані на створення оперативних позицій у місцях оздоровлення та масового дозвілля неповнолітніх, зорієнтовувати “сили” та засоби оперативно-розшукової діяльності на своєчасне розкриття злочинів, вчинених в цих місцях, серед контингенту відпочиваючих дітей, встановлювати підлітків, які мають наміри вчинити злочин, а також осіб, що перебувають у розшуку

2018 – 2022 роки

Рівненський відділ поліції ГУ НП в Рівненській області

 

 

 

 

 

 

17

Здійснювати комплекс заходів щодо вилучення з громадських місць неповнолітніх,  які займаються бродяжництвом та жебракуванням. Вирішувати питання щодо влаштування таких дітей до відповідних дитячих закладів, медичних закладів.

Забезпечувати оздоровлення дітей із   кризових сімей, схильних до правопорушень, бродяжництва  

2018 – 2022 роки

Рівненський відділ поліції ГУ НП в Рівненській області, Управління освіти, Служба у справах дітей

18

Проводити перевірки торгівельних точок, суб’єктів підприємницької діяльності, які

розташовані поблизу дитячих таборів відпочинку на базі загальноосвітніх та позашкільних закладів, щодо  додержання

ними правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

2018 – 2022 роки

Рівненський відділ поліції ГУ НП в

Рівненській області

19

Здійснювати систематичний контроль за умовами проживання дітей,  які перебувають на обліку в Службі у справах дітей, у зв’язку із складними життєвими обставинами та надавати допомогу в організації їх дозвілля і відпочинку

2018 – 2022 роки

Служба у справах дітей

20

Сприяти в організації оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом надання Управлінню у

справах сім’ї, молоді та спорту списків

дітей вказаної категорії, які перебувають на обліку в Службі у справах дітей Виконавчого комітету Рівненської міської ради

2018 – 2022 роки

Служба у справах дітей

21

Погоджувати списки для проходження обов’язкових медичних оглядів персоналом загальноосвітніх навчальних закладів, що обслуговують табори відпочинку

2018 – 2022 роки

Рівненське міське

управління Головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Рівненській області (далі – Рівненське міське управління ГУ Держпродспоживслуж-би в Рівненській області)

22

Проводити державний санітарно-епідемологічний нагляд за станом загальноосвітніх навчальних закладів, на базі яких будуть функціонувати дитячі заклади оздоровлення та відпочинку

2018 – 2022      роки

Рівненське міське

управління ГУ Держпродспоживслужби в Рівненській області

 

5.3. Організаційно-методичне, інформаційне та кадрове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей

пор.

Найменування заходу

Термін виконання

 Виконавці

1

Висвітлювати хід оздоровчої кампанії, діяльність окремих оздоровчих закладів і таборів у засобах масової інформації

2018 – 2022 роки

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту, Управління освіти

2

Проводити наради  з  керівниками загально-освітніх, дошкільних та позашкільних нав-чальних закладів з питань організації  літнього оздоровлення та  відпочинку дітей

2018 – 2022 роки

Управління освіти

 

 

 

пор.

Найменування заходів 

Термін виконання

Виконавці

3

Проводити з начальниками таборів наради з  питань  нормативно-правового забезпечення  організації роботи таборів на  базі  навчальних закладів та впровад-ження у них  сучасних  ефективних  методик  виховної роботи  

2018 – 2022 роки

Управління освіти

4

Впроваджувати у  систему роботи  оздоровчих закладів  проведення  заходів

щодо  формування  здорового  способу життя дітей і підлітків. Проводити бесіди, лекції про шкідливість вживання наркотичних засобів та психотропних речовин

2018 – 2022 роки

Управління освіти, Рівненський відділ

поліції ГУ НП в Рівненській області

5

Забезпечувати проведення „круглих столів”  для начальників оздоровчих таборів з представниками  Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів,  пожежної інспекції, інспекторами Державного нагляду, відділом статистики

2018 – 2022 роки

Управління освіти

6

Проводити  огляди-конкурси на  кращу

організацію  виховної  роботи в  дитячих 

оздоровчих  закладах з денним  перебуванням та дитячих  оздоровчих закладах  праці  і  відпочинку, які  функціонують  на базі навчальних закладів  міста

2018 – 2022 роки

Управління освіти

 

 

 

 

 

 

7

З метою  відновлення  традицій рідного  краю, відродження  національної  культури, духовності, проводити  заходи, конкурси, розваги, організовувати  турпоходи, екскурсії

2018 – 2022 роки

Управління освіти

8

Систематично здійснювати  правову пропаганду у підлітковому  середовищі, заходи з профілактики  негативних явищ  серед підлітків, надавати  психолого -   

педагогічну та  соціальну допомогу дітям та підліткам

2018 – 2022 роки

Управління освіти

9

Залучати до оздоровчої роботи дитячі, громадські, молодіжні та інші  організації

2018 – 2022 роки

Управління освіти,

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту

 

пор.

Найменування заходу

Термін виконання

 Виконавці

10

Проводити семінари-наради з представниками пришкільних таборів з питань дотримання санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режиму

2018 – 2022 роки

Рівненське міське

управління ГУ Держпродспоживслужби в Рівненській області

11

Розглядати та надавати необхідні пропозиції щодо примірного двотижневого меню у пришкільних таборах відпочинку

2018 – 2022 роки

Рівненське міське

управління ГУ Держпродспоживслужби в Рівненській області

12

Проводити роз’яснювальну роботу з дітьми та працівниками оздоровчих закладів щодо основних вимог правил пожежної безпеки в побуті та громадських місцях під час перебування у пришкільних таборах та місцях літнього відпочинку та оздоровлення

2018 – 2022 роки

Рівненське міськрайонне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області

5.4. Медичне забезпечення  відпочинку та оздоровленнядітей

пор.

Найменування заходу

Термін виконання

 Виконавці

1

Забезпечувати максимальне оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, які перебувають на диспансерному обліку

2018 – 2022 роки

Управління охорони здоров’я

2

Забезпечувати всіх дітей, які направляються в оздоровчі заклади, безкоштовним медичним оглядом та відповідною медичною документацією

2018 – 2022 роки

Управління охорони здоров’я

 

 

    3

Забезпечувати середнім медичним персоналом оздоровчі табори з денним перебуванням та харчуванням при загальноосвітніх школах

2018 – 2022 роки

Управління охорони здоров’я

4

Організовувати оздоровлення 300 дітей з

числа  гастроентерологічної, пульмонологічної, нефрологічної диспансерних груп у стаціонарі міської дітячої лікарні та денних стаціонарів поліклінік

2018 – 2022 роки

Управління охорони здоров’я

 

 

5.5. Матеріально-технічне забезпечення організації відпочинку та оздоровленнядітей

пор.

Найменування заходу

Термін виконання

 Виконавці

1

Виконання комплексу заходів пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту, в тому числі виконання приписів, виданих органами Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

2018 – 2022 роки

Управління освіти

2

До початку відкриття сезону відпочинку та оздоровлення дітей, здійснювати обстеження готовності задіяних об’єктів на предмет їх протипожежного захисту

2018 – 2022 роки

Управління освіти

 

 

 

5.6. Фінансове забезпечення виконання Програми

пор.

Найменування заходу

Термін виконання

 Виконавці

1

Передбачити в бюджеті міста відповідно до чинного законодавства асигнування заходів, передбачених цією Програмою

2018 – 2022 роки

Головні розпорядники коштів – виконавці заходів

2

Забезпечувати послугами оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій шляхом участі у співфінансуванні з місцевого бюджету у вигляді „Іншої субвенції” обласному бюджету відповідно до обласної Програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 – 2022 роки

2018 – 2022 роки

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту

 Секретар міської ради                                         С. Паладійчук

 

Оздоровленню та відпочинку у санаторно-оздоровчих закладах підлягають діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

(відповідно до міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2018-2022 рр.)  

·                   діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування;

·                   діти, батьки яких є учасниками АТО;

·                    діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в АТО;

·                    діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; 

·                   діти з числа внутрішньо переміщених осіб (із зони АТО);

·                   діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення;

·                    діти, з інших регіонів України, які потребують особливої  соціальної уваги та підтримки, що опинилися в складних життєвих обставинах;

·                    рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї;

·                    діти, які взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах;

·                   діти-інваліди;

·                   діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи;

·                    діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

·                   діти з багатодітних сімей;

·                   діти з малозабезпечених сімей;

·                    діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків;

·                   діти, які перебувають на диспансерному обліку;

·                    талановиті та обдаровані діти – переможці Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій;

·                   діти – учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд;

·                   діти, які потребують особливих умов для оздоровлення;

·                    діти з особливими  фізичними та психічними потребами, які не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, потребують індивідуального догляду та створення спеціальних умов.

ПРИМІТКА

Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018-2022 рр. затверджена рішенням Рівненської міської ради від 15.12.2017 року №3679 (18 сесія, 7 скликання).

  

Перелік документів, які подаються до загальноосвітнього закладу для отримання путівки на оздоровлення за рахунок коштів

державного або місцевого бюджетів

(відповідно до п.7 Постанови Кабінету Міністрів України

№734 від 17.07.2009 р.)

          Дитина - сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування:

·       свідоцтво про народження (копія);

·       рішення про статус дитини;

·       копія Єдиного квитка (при наявності);

·       заява від опікуна.

Дитина, батьки якої є учасниками АТО:

·       свідоцтво про народження (копія);

·       посвідчення одного з батьків учасника бойових дій або довідка про безпосередню участь в АТО встановленого зразка, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №413 від 20.08.2014 року;

·       заява від батьків.

Дитина з числа внутрішньо переміщених осіб (із зони проведення антитерористичної операції, з АР Крим, м. Севастополь):

·       свідоцтво про народження (копія);

·       довідка про надання статусу внутрішньо переміщеної особи (термін реєстрації);

·       заява від батьків.

Дитина - інвалід (направляються в разі відсутності медичних протипоказань та здатності до самообслуговування):         

·       свідоцтво про народження (копія);

·       посвідчення дитини – інваліда;

·       заява від батьків.

Дитина з малозабезпеченої сімї:

·       свідоцтво про народження (копія);

·       довідка з управління праці та соціального захисту населення про отримання допомоги як малозабезпечена сімя;

·       заява від батьків.

Дитина з багатодітної сімї:

·       свідоцтво про народження (копія);

·       посвідчення дитини з багатодітної сім’ї;

·       посвідчення багатодітної сім’ї;

·       заява від батьків.

  

 

 

 

Випадкове фото

DSC_4683.JPG

Корисні посилання

Лічильник відвідувань

421450
СьогодніСьогодні52
ВчораВчора228
Цього тижняЦього тижня1384
Цього місяцяЦього місяця7834
ВсьогоВсього421450